Gårdsbesøk i Afrika 0

Kombinasjonen av gårdsdrift og turisme eksisterer selvfølgelig også i Afrika, det kontinentet i verden der størst andel av befolkningen fortsatt er sysselsatt i primærnæringene og skjøtter jorda. Mange i afrikanske land har etter hvert sett det store potensialet for å få inn besøkende utenfra som har penger å bruke

Frankrike – rolig luksus på landet 0

Frankrike er et land som ofte blir oversett når det gjelder gårdsturisme. Det er lett å glemme at Frankrike gjennom mange hundre år var det europeiske jordbrukets kraftsentrum, ikke bare et urbant arnested for filosofer og kunstnere. Franskmenn flest har stor respekt for jorda, bøndene, og ikke minst råvarene

Bondegårdsferie i Tsjekkia og Slovakia 0

Tsjekkia og Slovakia, eller Tsjekkoslovakia som det het en gang i tiden da det var ett land, er ikke helt ukjente reisemål for nordmenn. Likevel er det vel få som har vært særlig mye utenfor Praha og Bratislava. Disse to landene har imidlertid mye vakker natur, hyggelige mennesker, og

Den polske bondegården 0

De siste årene har det vært en voldsom økning i flyreiser mellom Norge og Polen, og dette har gjort Polen til et av våre kjæreste reisemål. Mange har fått med seg hovedstaden Warszawa, kulturbyen Krakow, hansastaden Gdansk, eller andre byer som Wroclaw og Szeczin. Men Polen er mye mer

Deilig på dansk gård 0

Dersom man ønsker seg en utenlandsk, men ikke alt for eksotisk, bondegårdsferie, så er Danmark et veldig godt alternativ. Det finnes mange flere og mer utbygde og profesjonelle tilbud der enn i Sverige og Finland (og, for å være helt ærlig, Norge). Danmark har da også i større grad

Italia – bondeturismens hjemland 0

Dersom du våger deg ut av Norge til det landet som er best kjent for gårdsturisme og har de fleste (og mange vil si beste) tilbudene, må du dra til Italia. Agriturismo er det navnet italienerne bruker både på denne typen turisme og på den gården du besøker. En

Seterferie i fjellheimen 0

En variant av bondegårdsturisme som er blitt veldig populær i Norge, er seterferie. Her tar man i bruk en eldgammel kulturtradisjon i den norske fjellheimen på en ny måte. I gamle dager var jo seteren til som en beitemark om sommeren, der bønder som hadde lite gress nede i

Besøksgårder og turisme 0

En besøksgård er en gård som er spesielt tilrettelagt for at turister, gjerne fra byen, skal få mulighet til å komme ut og besøke en gård for å se og oppleve hvordan det er der. Denne typen turisme, som gjerne kalles bondegårdsturisme, er en moderne måte for bonden å